Šeimos kortelės partnerių įtraukimas ir informacijos apie šeimos kortelę sklaida

Jau nuo 2019 metų rugpjūčio mėn. Daugiavaikių šeimų asociacija MES vykdo projektą – Šeimos kortelės partnerių įtraukimas ir informacijos apie šeimos kortelę sklaida.

2019 metais startavus Šeimos kortelės projektui, asociacija tapo sklaidos ir partnerių paieškos koordinatoriumi.

Projekto įgyvendinimo metu, siekiant informacijos sklaidos buvo sukurta Facebook paskyra, kurioje pateikiama visa aktuali informacijos apie Šeimos kortelę, jos partnerius, dalinamasi straipsniais, kviečiama į renginius. Paskyra turi daugiau kaip 2098  sekėjų ir 2005 patiktukų.

Per ataskaitinį laikotarpį išsiųsti 127 kvietimai tapti partneriais, pasirašytos 35 sutartys (įgyvendinta 350 proc. sutartyje numatytų įsipareigojimų) su keliais partneriais derybos vis dar vykdomos.

Siekiant kaip įmanoma plačiau išplatinti žinią apie Šeimos kortelę dalyvauta ne tik planuotuose renginiuose, bet taip pat papildomai dalyvaujama ir kituose renginiuose tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose. Vilniuje Šeimos kortelės programa pristatyta verslininkų tarpe verslo klubų susitikimų metu: 2019 m. spalio 2 d. ir lapkričio 21 d. dalyvauta Verslo pusryčiuose skirtinguose verslininkų klubuose: BNI Geležinis vilkas ir BNI Baltia. Po kiekvieno pristatymo prie programos prisijungė po kelis partnerius (UAB „LDV UNO“, UAB Autocom LT“, UAB „Proliuks“, MB „Gundanti.lt“).

Projektas įgyvendintas sėkmingai, visi laukiami rezultatai pasiekti, o rodikliai viršyti – išplatinta daugiau viešinimo priemonių – 110 proc., kortelė pristatyta 18 skirtingo pobūdžio ir apimties renginių (planuota 13), pasirašytos sutartys su 35 partneriais – 350 proc. sutartyje numatyto įsipareigojimų.