Būti MOTERIMI

Būti MOTERIMI. Tai dovana, kuri yra neįkainuojama.
Pereiti stebuklingąjį gimimo virsmą. Tai DOVANA.
Naujos GYVYBĖS paslaptis. Vyrui ji prieinama tik iš dalies. Moteris ją išgyvena nuo pradžios iki paskutinės akimirkos…
SKAUSMAS šioje stebuklingoje misterijoje yra prasmingas, tarsi skaistyklos ratilai nuskaistindamas ir palaimindamas tą, per kurią ateina kitas, pasirinkęs ją tarsi vartus į šį pasaulį.
PALAIMA užlieja moterį, atsigręžusią į savo prigimtį…